Başvuru Yeri:
KumlucaSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres :Bağlık Mah.Hükümet Konağı Kat:2
Telefon: (0 242) 8871001
Faks : (0 242) 887 3244


T.C.
BAŞBAKANLIK

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAŞVURU

 

 

 

1-Başvuru Kapsamı :

 

1.1. Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmaması ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, (*)

 

1.2. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamak,

-----------------------------------------------------------

 

(*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcıaraç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı;

 

Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak,

2-Başvuru Yeri:

 

 

2.1.Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.

 

2.2.Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;

 

Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar, bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

 

3-Başvuru Şekli :

 

3.1. Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından
kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla)

 

 

3.2. Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmeni, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından, yapılır.

 

 

 


4- Yardım Programlarına Göre Başvurularda Gerekli Belgeler

 

Başvurularda, yardım programlarına göre aşağıdaki belgelerin dışında herhangi bir belge (tapu kaydı, araç kaydı, banka bilgisi, vergi kaydı vb) istenmeyecektir.

Ancak sadece gerekli hallerde (vakıf mütevelli heyetinde yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında herhangi bir ihbarın bulunması, inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi) aşağıdaki belgeler dışında vakıf mütevelli heyetince gerekli görülen belgeler istenir.

 

4.1- AİLE YARDIMLARI

4.1.1. Gıda Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

4.1.2. Yakacak Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

4.1.3. Barınma Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Barınma İhtiyaç raporu (EK-7/Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.'yazılacak)

* Varsa Hasar Tespit Raporu

4.1.4. Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

4.1.5. Diğer Aile Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

 

4.2- EĞİTİM YARDIMLARI

 

4.2.1.Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

4.2.1.1.Öğrenci İhtiyaç Yardımı uygulamasının okullar aracılığı ile toplu olarak yürütülmesi
durumunda; bu yardım programından faydalanacakların tespiti okullarda oluşturulacak 'Yardım
Tespit Heyeti' tarafından belirleneceğinden, kişiden herhangi bir belge
istenmez.

 

4.2.1.2.Öğrenci İhtiyaç Yardımı için münferit olarak yapılan başvurularda;

*SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

*Öğrenci Belgesi

 

4.2.2. Öğrenci Barınma Yardımı (Yurt-Pansiyon vb)

 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (Anne ve Babanın)

*Öğrenci Belgesi

*Aylık yurt veya pansiyon giderini gösterir belge

 

4.2.3. Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)

 

*SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

 

4.2.4. Diğer Eğitim Yardımları

 

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

 

 

4.3- SAĞLIK YARDIMLARI

 

4.3.1. Tedavi Destekleri

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı

Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler

 

4.3.2 Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)

*SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

 

4.3.3. Diğer Sağlık Yardımları

 

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

 

 

4.4- ÖZÜRLÜ YARDIMLARI

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.1. Özürlü İhtiyaç Yardımı

 

4.4.1.1.Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb)

 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

*Araç bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair

belge ( sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

 

4.4.1.2.-El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb

 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

*Protez bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair

belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

 

4.4.1.3. İşitme Cihazı

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

*Odyo testi

*İşitme cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair

belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

 

4.4.1.4. Konuşma Cihazı

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

*Konuşma cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına

dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

 

4.4.2. Özürlü Özel Eğitim Yardımı

 

 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*Özel eğitim gerektiğine dair sağlık kurulu raporu

 

4.4.3. Diğer Özürlü Yardımları

 

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

 

 

 

 

4.5- ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR

4.5.1.Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb)

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

*Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb

 

4.5.2- Aşevi Faaliyetleri

Vakıfların belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda yürütülecektir. Aşevlerinden

faydalanan ailelerin kimlik bilgileri ile adres varsa iletişim bilgileri kayıt altına

alınacaktır.

 

4.4.3. Diğer Özel Amaçlı Yardımlar

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

 

 

 

4.6- PROJE DESTEKLERİ

4.6.1.Yerel Girişimler Programı;

* Yerel Girişimler Başvuru Formu ve diğer belgeler
4.6.2Diğer projeler için;

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

* Projenin niteliğine göre SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığınca veya

vakıfça istenebilecek belgeler